ติดต่อ

ที่อยู่: อบต.ดวนใหญ่ ม.11 ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270

โทร: 045-812559

สายตรงนายก อบต.ดวนใหญ่

089-926-5942