ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2562

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2562

ร่าง-ข้อ-สินค้า

Related posts

Leave a Reply