แจ้งปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดวนใหญ่ทุกศูนย์..

แจ้งปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดวนใหญ่ทุกศูนย์..

แจ้งปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดวนใหญ่ทุกศูนย์..
16 มค.61 เนื่องในวันครู..เพื่อให้ครูร่วมกิจกรรมรำลึกพระคุณบุรพาจารย์ ณ โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์

Related posts

Leave a Reply