อบต.ดวนใหญ่  จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2561

อบต.ดวนใหญ่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2561

อบต.ดวนใหญ่
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2561
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ที่ หน้าที่ทำการ อบต.ดวนใหญ่
คุณแม่สุนีย์ อินฉัตร และคุณวิลดา อินฉัตร อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กตำบลดวนใหญ่
โดยมีนายสิทธิชัย วิลัยเลิศ นายก อบต.ดวนใหญ่กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานจัดให้มีการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง การแสดงของสภาเด็กและเยาวชนตำบลดวนใหญ่ การประกวดร้องเพลง ซุ้มเกมส์ต่างๆ เป็นต้น เป็นต้น นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ จัดให้มีการประกวดคัดลายมือ การเขียนเรียงความ วาดภาพระบายสี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็ก นักเรียนภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่
โดยมีประชนตำบลดวนใหญ่และด็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ ร่วมงานวันเด็กเป็นจำนวนมาก

Related posts

อบต.ดวนใหญ่ ได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่สำหรับการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ

อบต.ดวนใหญ่ ได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่สำหรับการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ

อบต.ดวนใหญ่ ได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่สำหรับการดำเนิน

Posted

Leave a Reply