อบต.ดวนใหญ่ การพัฒนาศักยภาพกองทุนสถาบันการเงินชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนและสวัสดิการ

อบต.ดวนใหญ่ การพัฒนาศักยภาพกองทุนสถาบันการเงินชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนและสวัสดิการ

อบต.ดวนใหญ่
การพัฒนาศักยภาพกองทุนสถาบันการเงินชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนและสวัสดิการ
ภายใต้เครือข่ายร่วมสร้างท้องถิ่นน่าอยู่
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 07.00 น.
โดย อบต.ดวนใหญ่ สนับสนุน โดยกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

Related posts

อบต.ดวนใหญ่ ได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่สำหรับการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ

อบต.ดวนใหญ่ ได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่สำหรับการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ

อบต.ดวนใหญ่ ได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่สำหรับการดำเนิน

Posted

Leave a Reply