พี่น้องประชาชน และ จิตอาสา ชาวตำบลดวนใหญ่

พี่น้องประชาชน และ จิตอาสา ชาวตำบลดวนใหญ่

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชน และ จิตอาสา ชาวตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ..ร่วมกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในบริเวณวัดต่างๆของแต่ละหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลดวนใหญ่

Related posts

อบต.ดวนใหญ่ ได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่สำหรับการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ

อบต.ดวนใหญ่ ได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่สำหรับการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ

อบต.ดวนใหญ่ ได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่สำหรับการดำเนิน

Posted

Leave a Reply