คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายสิทธิชัย วิลัยเลิศ

นายก อบต.

โทร 08-9926-5942

ดวนใหญ่ รองนายก

นายชัยมงคล

โทร 09-9151-6226

นายสิทธิพงษ์ บัวสุข

รองนายก

โทร 08-5638-0681

นางสาลินี นาจำปา

เลขาฯนายก

โทร 09-4282-2677

Related posts