คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายสิทธิชัย วิลัยเลิศ

นายก อบต.

ดวนใหญ่ รองนายก

นายชัยมงคล

นายสิทธิพงษ์ บัวสุข

รองนายก

นางสาลินี นาจำปา

เลขาฯนายก

Related posts